FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि तथा परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना!!

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि तथा परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना!!

सामुदायिक विद्यालय/संस्थाहरुमा आर्थिक लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धमा ।

सामुदायिक विद्यालय/संस्थाहरुमा आर्थिक लेखा परिक्षण  गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: