FAQs Complain Problems

७४/७५

सुचना!! CTEVT बाट मान्यता प्राप्त ७ दिने डकर्मी तालिम ।

मिति २०७५ असार ३ गते आईतबारे र खास्तापमा संचालन हुने CTEVT बाट मान्यता प्राप्त ७ दिने डकर्मी तालिमको लागि सुचना । 

तालिम मिति : २०७५/०३/०३

स्थान: आईतबारे 

दस्तावेज: 

सुचना ! वडा समितिको कार्यलय (सबै) कार्यक्रमा सहभागीता सम्बन्धमा